Stoornis?!!!!

Omdat autisme spectrum stoornis nogal een mondvol is, wordt de afkorting ASS tegenwoordig als gangbaar gezien en gebruikt. Laatst vroeg ik mij op LinkedIn af, hoe het zou zijn als we met ons allen die laatste S niet meer gebruiken, want hoezo STOORNIS?

Valt mijn gedrag binnen het psychiatrische beeld van stoornissen en betekent anders zijn automatisch het hebben van een stoornis? En bovendien anders ten opzichte van wat?

Is het hebben van een individualiteit niet sowieso een anders zijn t.o.v. de rest van de wereldbevolking? We vallen nooit helemaal samen met een ander tenslotte. Het leven is zo mooi met al die verschillen, we hebben daardoor de mogelijkheid om het leven vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en krijgen door de ontmoetingen met anderen de uitnodiging om verwonderd te raken door al die schakeringen.

Ik gun je, dat jij met verwondering en blijdschap mag kijken naar de bijzondere mens die jij bent.